SZOLGÁLTATÁSOK

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS

Döntéseinket, nyilatkozatainkat (egyetértést, jóváhagyást) aláírásunkkal erősítjük meg: ezt mára elektronikusan is megtehetjük, gyorsan és biztonságosan az eSzemélyi segítségével. Az elektronikusan aláírt és időbélyegzővel ellátott dokumentum új távlatokat nyitott az elektronikus ügyintézésben. Az eAláírás funkcióval díjmentesen hozható létre minősített, vagyis a legmagasabb biztonsági szintű, az Európai Unióban a saját kezű aláírással egyenértékű elektronikus aláírás.

Az eAláírás lehetőségei és előnyei:

 • az EU összes tagállamában használható;
 • rugalmas, nem helyhez kötött ügyintézést tesz lehetővé;
 • gyorsabb ügyintézést ad sorbanállás nélkül;
 • költségtakarékos és környezetbarát;
 • biztonságos.

Elektronikus aláírás eSzemélyi segítségével

AZ eALÁÍRÁS FOLYAMATA

Kattintson az alábbi ábra egyes elemeire a további információkért!

Az eSzemélyihez a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nyújt díjmentes eAláírás és időbélyegzés szolgáltatást.

Míg az elektronikus aláírás azt igazolja, hogy ki írta alá a dokumentumot, addig az időbélyeg azt igazolja, hogy mikor történt az aláírás. 

Az elektronikus aláírás a világ legtöbb országában, így az Európai Unió összes tagállamában jogilag megengedett, elfogadott megoldás az elektronikus dokumentumok hitelesítésére. Az Európai Unióban a minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos értékű.

Magyarországon néhány terület (pl. házasságkötés) kivételével szinte bármilyen esetben használható elektronikusan aláírt nyilatkozat. Sokféle dokumentum, így (pl. ingóság adásvételi) szerződés, kérelem, űrlap, bejelentés is aláírható elektronikusan.

Az elektronikus dokumentum aláírásakor figyelembe kell venni a szolgáltató által meghatározott, úgynevezett tranzakciós limitet.

Az eSzemélyihez kapcsolódó elektronikus aláírásnál a tranzakciós limit 50 000 000 forint, azaz ötvenmillió forint. Ez az egy alkalommal az aláíró által vállalható kötelezettség legmagasabb értéke (pl. legfeljebb 50 000 000 forint értékű adásvételi szerződést lehet az eSzemélyivel aláírni).

Az eAláírás, időbélyegzés szolgáltatás használatához az alábbiak szükségesek:

 • e-mail cím (már az igényléshez is szükséges),
 • érvényes eSzemélyi aktivált eAláírás funkcióval, érvényes eAláírási tanúsítvánnyal,
 • számítógép,
 • eSzemélyi Kliens alkalmazás,
 • aláíró, időbélyegző, aláírás-ellenőrző alkalmazás (pl. KEAASZ),
 • kártyaolvasó eszköz,
 • internetkapcsolat az időbélyegzés szolgáltatás igénybevételéhez és az aláírt dokumentumok ellenőrzéséhez.
TIPP

Folyamatosan kísérje figyelemmel a Szolgáltató tájékoztatóit, mivel a jogszabályi és technikai változások, valamint a szolgáltatások fejlesztése módosíthatja a szolgáltatások igénybevételét.

Az eAláírás és időbélyegzés szolgáltatást személyesen igényelhető a kormányablakokban és az okmányirodákban.

A szolgáltatás az eSzemélyi igénylésével egy időben vagy utólag is igénylehető, amikor már rendelkezik elektronikus tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.

Az eAláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány lejárati idővel rendelkezik. Technikai és jogi okokból változó, hogy melyik tanúsítványt milyen hosszú érvényességi idővel bocsájtja ki a Szolgáltató. A tanúsítvány érvényessége az eSzemélyi Klienssel, valamint a kormányablakokban, okmányirodákban elhelyezett olvasó segítségével is ellenőrizhető. Emellett a lejáratról a Szolgáltató a megadott email címen előzetesen értesítéseket küld. Ilyenkor új tanúsítványt kell igényelni.

Fontos, hogy az eAláírás és időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződést csak az igénylő kötheti meg, meghatalmazott nem írhatja alá. Az eSzemélyihez kapcsolódó elektronikus aláírás és időbélyegzés szolgáltatás igénylőjének be kell töltenie a 14. életévét.

Az igénylés során kötelezően meg kell adni egy valós email címet. Az igényléskor dönteni kell arról is, hogy a tanúsítványába belekerüljön-e az email cím. Ezt az e-mailek aláírásához szükséges. Szintén dönteni kell arról, hogy a tanúsítványt közzé tegye-e a szolgáltató az interneten vagy sem.

Amennyiben az eSzemélyivel egy időben lett igényelve az eAláírás funkció, akkor az okmány kiállításától számított 60 napon belül át kell vennie az eSzemélyit. Ellenkező esetben a szolgáltató visszavonja az eSzemélyin lévő tanúsítványt.

Lejárt, visszavont tanúsítvánnyal nem lehet jogilag érvényes aláírást létrehozni.

TIPP

Lehetőleg olyan e-mail címet adjon meg a kapcsolattartásra, amelyet magáncélokra rendszeresen használ, és amelyet nem fog a közeljövőben megszüntetni. Az e-mail cím változást be kell jelenteni a Szolgáltatónak.

A kártyaolvasó az egyik elengedhetetlen feltétele az elektronikus aláírás létrehozásának. Szerezzen be egy kártyaolvasót, majd telepítse a számítógépén! A kártyaolvasókról további információt a Kártyaolvasás aloldalon szerezhet.

Ahhoz, hogy számítógép kezelni tudja az okmányt, szükséges az eSzemélyi Kliens kártyakezelő alkalmazás telepítése. Az eSzemélyi Kliensről további információ a Kártyaolvasás aloldalon szerezhető.

Az eAláírás funkciót legelső használata előtt engedélyezni, azaz aktiválni kell.

Az aktiválás ahhoz szükséges, hogy ellenőrizni lehessen, hogy az eSzemélyi eAláírás funkcióját az okmány gyártásától az átvételéig nem használta illetéktelen személy. Az aktiváláshoz szükség lesz az aktiváló PIN-kódra, ezzel lehet beállítani a végleges eAláírás PIN-kódot. Az eAláírás PIN-kód az aláírás létrehozásához szükséges, ami védelmet jelent a visszaélésekkel szemben.

Az egyszer használatos, aktiváló PIN-kódot (a visszavonási jelszóval együtt) az eAláírás funkció igénylésekor az okmányirodában, kormányablakban kapja meg zárt borítékban, az Elektronikus aláírás kódkártyán. Az aktiváló PIN-kódot és a visszavonási jelszót csak az igénylő veheti át személyesen, meghatalmazott nem járhat el.

Az aktiválás megtehető az kormányablakokban, okmányirodákban, vagy otthon is az eSzemélyi Kliens alkalmazással.

Az aktiválást követően az okmánytulajdonos felelőssége az, hogy az eSzemélyije és a hozzá tartozó PIN-kódok ne jussanak illetéktelen személy kezébe, tudomására. Ha az eAláírásához tartozó PIN-kódot illetéktelen személy megismeri, vagy fennáll ennek a gyanúja, gondoskodnia kell a PIN-kód mielőbbi cseréjéről, illetve a tanúsítvány visszavonásáról.

Amennyiben a PIN-kód blokkolódott, illetve az okmánytulajdonos elfelejtette vagy elveszítette, akkor a PUK-kód megadásával új PIN-t állítható be. A kormányablakokban, okmányirodákban személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően, a PUK-kód hiányában is lehetőség van az eAláíráshoz tartozó PIN-kód megadására.

TIPP

Olyan PIN-kódokat használjon, amelyeket nehéz kitalálni. Nem ajánlott azonos számjegyeknek, családtag születési dátumának, sorozatot képező számsornak a használata (pl. ne használjon 1111111, vagy 1234567 PIN-kódot).

Az eAláíráshoz, illetve az időbélyegzéshez szükség van egy olyan alkalmazásra is, amely ezeket a funkciókat támogatja.

Ezek egyike a díjmentes Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (KEAASZ). A KEAASZ lehetővé teszi a dokumentumok aláírását, és ellenőrizhető vele a már aláírt dokumentumokon elhelyezett aláírás érvényessége, a kapcsolódó tanúsítvány adatai.

A KEAASZ csak akkor alkalmas az eSzemélyivel történő használatra, ha az eSzemélyi Kliens eAláírást is támogató verzióját szintén telepítette a számítógépre. A KEAASZ jelenlegi verziójának működése Windows és Linux operációs rendszereken támogatott.

Az aláírni tervezett dokumentum vagy adatállomány típusától függően többféle egyéb alkalmazás használata is lehetséges.

A KEAASZ – Aláíró, időbélyegző, aláírás-ellenőrző szoftver INNEN tölthető le.

A korszerű és széles körben elterjedt irodai alkalmazások a legtöbb esetben tartalmaznak eAláírási funkciót (pl. a legalább 2010-es verziójú Microsoft Office, a LibreOffice és az Adobe Acrobat Reader). Emellett léteznek kifejezetten eAláírásra kialakított szoftverek.

Fontos tudni, hogy a különféle gyártók szoftvereinek nem mindegyike képes az eSzemélyi eAláírás funkciójával érvényes aláírás létrehozására. Ezért javasolt a Kormányzati Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (KEAASZ) használatát, amelyet INNEN tölthető le.

Az elektronikusan aláírt dokumentumok esetében a fogadó személynek ellenőriznie kell a dokumentumon szereplő aláírás érvényességét.

Az ellenőrzés során meg kell győződni arról, hogy az aláírás érvényes-e, azaz a tanúsítvány érvényes volt az aláírás időpontjában, ill. a dokumentum tartalma nem változott az aláírás óta. Az aláírás-ellenőrzés általában ugyanazzal az alkalmazással (pl. MS Office, Adobe Reader, KEAASZ) tehető meg, melyet az eAláírás létrehozásához felhasználtak. Az aláírás-ellenőrzéshez internetkapcsolat szükséges.

További lehetőség az online Kormányzati Elektronikus Aláírás-ellenőrző Szolgáltatás (KEAESZ) használata, ami a keaesz.gov.hu internetes címen érhető el, díjmentesen. Az ellenőrzés hiteles eredménye letölthető (PDF).

Amennyiben úgy véli, hogy az elektronikus aláírásával illetéktelenek visszaélhetnek, vissza tudja vonni a tanúsítványt:

 • személyesen okmányirodában, vagy kormányablakban,
 • telefonon, a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül.

A telefonos visszavonáshoz meg kell adni a személyazonosító igazolvány számát és a visszavonási jelszót. A visszavonási jelszó az eAláírási kód kártyán található. Az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon lehetőség van a visszavonási jelszó megváltoztatására is.

Visszavont tanúsítvánnyal nem lehet jogilag érvényes aláírást létrehozni. Ha a visszavonás az okmánytulajdonos érdekkőrében felmerülő okból történt (pl. nincs szüksége a továbbiakban a tanúsítványra), akkor új tanúsítvány legközelebb csak az előző tanúsítvány igénylésétől számított egy év leteltét követően igényelhető.

Ügyeljen rá, hogy az eSzemélyit, a PIN-kódokat és a visszavonási jelszót biztonságos helyen tárolja, más ne férhessen hozzá, ne ismerhesse meg!

Az eAláírással kapcsolatos letöltéseket ITT, a dokumentációkat pedig ITT érheti el.

KEAASZ – ALÁÍRÓ, IDŐBÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS-ELLENŐRZŐ SZOFTVER


ELEKTRONIKUS AZONOSÍTÁS

Az eSzemélyi segítségével biztonságosabban azonosíthatja magát elektronikus és személyes ügyintézés során. Az eAzonosítás alkalmával az okmány chipjén található személyes adatokat olvashatják ki: ezt csak az arra jogosult szerv teheti meg, és kizárólag azokat az adatokat érheti el, ami az adott ügyintézéshez szükséges és az ügyfél jóváhagyja. Ahhoz, hogy hozzájáruljon az azonosításhoz és a szükséges adatok átemeléséhez, meg kell adni az eSzemélyihez kapcsolódó – 6-jegyű, eAzonosításhoz szükséges – PIN-kódot.

Elektronikus ügyintézés és azonosítás videó megnyitása

Egyes elektronikus ügyintézési formák alkalmával akár otthona kényelméből is gyorsan és kényelmesen azonosíthatja magát: ekkor egy kártyaolvasóra, a számítógépre telepített eSzemélyi Kliens alkalmazásra, illetve a PIN-kódra van szükség.

Milyen szolgáltatások kapcsolódnak az eAzonosítás funkcióhoz?

Otthonról, személyes megjelenés nélkül hozható létre az első Ügyfélkapu-regisztráció, kártyaolvasó nélkül is. A polgár a személyazonosító igazolvány igényléskor, „zöld szegélyű” borítékban megkapott regisztrációs kód és a kártya segítségével Ügyfélkaput regisztrálhat. A szolgáltatás igénybevételére az Ügyfélkapu oldalán van lehetőség.

A szolgáltatás segítségével ellenőrizhetővé válik egy adott személyazonosító igazolvány érvényessége. Mivel az okmány érvénytelenségi oka lehet elvesztés, illetve eltulajdonítás is, így a szolgáltatás jelentősen hozzájárulhat a jogügyletek biztonságának erősítéséhez. A szolgáltatás a magyarorszag.hu oldalán érhető el.

Az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon lehetőség nyílik az eSzemélyi chipjén található adatok ellenőrzésére. Az ügyfél ekkor ellenőrizheti azt is, hogy milyen szervek férhetnek hozzá az adatokhoz.

Az eSzemélyi révén az egészségügyi intézmények és ellátó szervezetek munkatársai – sürgős ellátást igénylő esetekben akár az állampolgári hozzájárulás hiányában is – rövidebb idő alatt hozzáférhetnek az állampolgár társadalombiztosítási azonosító jeléhez, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) elérhető egészségügyi adatokhoz.

Az orvosok az eSzemélyi segítségével azonosítják magukat az egészségügyi informatikai rendszerben, rögzítik elektronikusan a páciensek egészségügyi adatait, írnak fel receptet: így a polgárok a papíralapú recept kiváltása helyett eRecepttel is átvehetik gyógyszereiket. A kiváltott és még várakozó eReceptek online is nyomon követhetőek az EESZT rendszerben.

Az eSzemélyi segítségével kiolvasható az állampolgár adóazonosító jele megfelelő hozzáférési jogosultság birtokában, ezáltal gyorsítható az egyes adóigazgatási ügyintézések folyamata.

Amennyiben az eSzemélyi chipje már tartalmazza a személyi azonosítót, a jogszabályban felsorolt szervezetek elektronikus úton is megismerhetik ezt az adatot, amennyiben az adott szervezet informatikai rendszere alkalmas az eSzemélyi tároló elemén lévő adatok átemelésére.

Ha az eSzemélyi chipjén megtalálható a polgár lakcímadata, az adott szervek, amennyiben jogosultak rá, kiolvashatják a lakcímadatot a polgár hozzájárulásának birtokában.

Kérelemre az eSzemélyi chipjén rögzítésre kerül legfeljebb kettő, a polgár által megjelölt olyan személy telefonszáma, akiket az érintett hatóságok baleseti, egészségügyi vészhelyzet esetén értesíthetnek. A szolgáltatás igénylésekor nyilatkozni kell arról, hogy a telefonszám birtokosa hozzájárult a telefonszáma megadásához. Az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatok mellett a szolgáltatás elérhető a magyarorszag.hu oldalon.

A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak segítségével igénybe vehető elektronikus közigazgatási szolgáltatások eSzemélyivel történő azonosítással is elérhetőek.


KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

Az eSzemélyit elektronikus jegyként vagy bérletként is használhatja a tömegközlekedési eszközökön, így utasként nem kell a papíralapú értékszelvényt, bérletet őrizni, magánál tartani. Ellenőrzés alkalmával az utasnak csak az eSzemélyi okmányát kell felmutatni, beolvasás után az ellenőr már látja is az utazási bérlete érvényességét.

Közösségi közlekedés videó megnyitása

 Ez a funkció jelenleg a MÁV-START Zrt. és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-nél működik:

 • A MÁV esetében digitális vasúti bérleteket a jegypénztárakban, valamint a MÁV applikációs vásárlás során lehet hozzárendelni az eSzemélyihez.
 • A DKV Zrt.-nél utazási bérletek és napijegyek kapcsolhatók össze az eSzemélyivel, melyeket a DKV jegyértékesítési pontjain személyesen, a DKV honlapján pedig online lehet megtenni.

Vegye meg online DKV bérletét, használja az eSzemélyit!

Vedd meg online a bérletedet a DKV járataira videó megnyitása


eRECEPT ÉS EGÉSZSÉGÜGYI AZONOSÍTÁS

Az eSzemélyi segítségével könnyedén kiválthatja az elektronikus recepteket, azaz az eReceptet, emellett az egészségügyi azonosítás folyamata is felgyorsul. Az eSzemélyi chipje tartalmazza a TAJ-számot, így gyorsabban és biztonságosabban vehet részt a vonatkozó egészségügyi szolgáltatásokban.

Az eRecept kiváltása

Orvosaink mára eSzemélyi segítségével azonosítják magukat az egészségügyi informatikai rendszerben, rögzítik elektronikusan a páciensek egészségügyi adatait, írnak fel receptet: így a papíralapú recept kiváltása helyett eRecepttel is átveheti gyógyszereit. A kiváltott és még várakozó eReceptjeit online is nyomon követheti az EESZT, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér rendszerben.

Váltsa ki eReceptjét eSzemélyivel!

 1. Orvosa felírja az eReceptet.
 2. Keressen fel egy gyógyszertárat.
 3. Készítse elő az eSzemélyit és csatlakoztassa a kártyaolvasóhoz!
 4. Írja be a PIN-kódot, ezzel azonosítsa magát!
 5. Vegye át kiváltott gyógyszereit!

Az EESZT-ben rögzített meghatalmazás esetén akár más személy számára is kiválhatja a felírt eRecepteket.

TIPP

Az eSzemélyi segít a bajban!

Az eSzemélyi révén az egészségügyi intézmények és ellátó szervezetek munkatársai rövidebb idő alatt hozzáférhetnek a TAJ-számához, így sürgős ellátást igénylő esetekben is gyorsabban lekérhetik egészségügyi adatait. Az eSzemélyihez vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámokat is hozzárendelhet, így szükség esetén a megadott telefonszámokon érhetik el azokat, akiket értesíteni kell a bajban.

Ismerje meg az EESZT elektronikus egészségügyi szolgáltatásait!

EESZT a betegellátásban videó megnyitása


POSTAI KÜLDEMÉNYEK

Az eSzemélyi segítségével a postán is gyorsan és biztonságosan intézheti ügyeit: személyes kézbesítést igénylő levélküldeményei átvételekor is használhatja az eSzemélyit.

Hogy tudja átvenni a postai küldeményét eSzemélyivel?

Az ajánlott és tértivevényes levelek átvételekor nemcsak a címzett azonosítását könnyíti meg az eSzemélyi, hanem eAláírás funkciójának köszönhetően kézi aláírásra sincs szükség. Ehhez csak az eSzemélyi okmányra, valamint az okos okmányhoz tartozó PIN-kódra van szükség:

 1. Vigye magával eSzemélyi okmányát a postára, amikor értesítést kapott belföldi levélküldemény érkezéséről.

  vagy

 2. Kérje a kézbesítő postásától a kártyaolvasó PDA használatát!
 3. Készítse elő eSzemélyi okmányát és tegye a kártyaolvasóhoz!
 4. Írja be a 7-jegyű, az eAláíráshoz kapcsolódó PIN-kódot! Ezzel megtörténik az aláírás.
 5. Vegye át a küldeményt!

Megújult a postai levélkézbesítés

Megújult a Posta levél kézbesítési rendszere videó megnyitása


KÜLFÖLDI UTAZÁS ÉS ÚTI OKMÁNY

Az eSzemélyi komfortosabbá teszi az állampolgárok európai utazásait, ugyanis az okmány minden olyan határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni vagy más államközi egyezmények ezt lehetővé teszik. Az eSzemélyi ún. ePASS funkciója abból áll, hogy ezekben az országokban – ahol a határforgalmi ellenőrzés során az útlevél mellett a személyazonosító igazolvány is elfogadott, és rendelkezésre áll a technológia – az eSzemélyi segítségével lehetőség van automatizált határbelépésre is, így gyorsabb és gördülékenyebb határátlépés valósul meg, magasabb technikai és biztonsági szinten.

Utazás eSzemélyivel

Hogyan használhatja utazásnál az eSzemélyit?

Sokan átélték már azt az érzést, hogy repülőtereken, kikötőkben hosszú ideig kell sorban állni az utas ellenőrzések alatt. Azonban egyre több ponton terjednek el az automatizált utas azonosító rendszerek, így eSzemélyi segítségével automatikus határbelépés lehetőségével is élhet. A beléptető kapunál a rendszer beolvassa az eSzemélyi MRZ-kódját, valamint a chipen szereplő szükséges adatokat és ellenőrzi az európai szabályrendszer szerint.

A kapu arcfelismerési technológiával elvégzi az arcképes azonosítást, vagyis a kapunál beolvasott arcképét a rendszer összeveti az okmány chipjéből kiolvasott arcképpel. Egyezés esetén a kapu kinyílik, és már utazhat is. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az eSzemélyi felhasználásával az automatizált határátlépést elősegítő kapukat csak 18 éven felüli magyar állampolgárok vehetik igénybe a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.)

Az információ tájékoztató jellegű, utazás esetén az adott célország előírásai az irányadók.

Mely országokba utazhat személyazonosító igazolvánnyal?

A felsorolás tájékoztató jellegű, utazás előtt további információért tájékozódjon a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálat honlapján.

Országok: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észak-Macedón Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Moldova (csak Románia határán), Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A felsorolás a 2021. december 10-ei állapotot tükrözi.

Közúti (rendészeti) ellenőrzés

Az eSzemélyi úti okmány funkciója nem csak külföldön, hanem belföldön is segítségére lehet. Támogatja az egyes rendészeti feladatokat, mivel biztonságosabbá, gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a hatóság munkáját, valamint a személyazonosítás folyamatát. Így például közúti ellenőrzés során sokkal gyorsabban végezhet az igazoltatással és már utazhat is tovább.


GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK