IGÉNYLÉS

AZ OKMÁNYIGÉNYLÉS FOLYAMATA

Az alábbiakban az eSzemélyi igénylésével kapcsolatos általános információkat olvashat, azonban a témában további fontos és részletes tudnivalókkal szolgál a GYIK menüpont, a vonatkozó jogszabályok és a nyilvantarto.hu oldal. Így a paragrafus jel jellel megjelölt tartalmaknál további szabályozási elemeket, speciális élethelyzeteket és információkat az alábbi jogszabályokban és a nyilvantarto.hu honlapon talál:

Az eSzemélyi igénylése és az elektronikus szolgáltatások aktiválása videó megnyitása

Új eSzemélyi igényléséhez a következő lépések tartoznak. Igényelje meg az okmányt, továbbá aktiválja az elektronikus funkcióit és állítson be PIN-kódokat!

Amennyiben okmányirodai- vagy kormányablak ügyfélszolgálatokon szeretne új eSzemélyit igényelni, ajánlott időpontot foglalni. Ezt az alábbi csatornákon teheti meg:

Személyes okmányigénylés során a megfelelő dokumentumok és okmányok bemutatásával azonosítja magát és elkezdődhet a folyamat: paragrafus jel

 • Az ügyintéző fényképet készít, rögzíti az aláírását, valamint ujjnyomatot vesz.
 • Megigényelheti az eAláírás és időbélyegzés szolgáltatást (opcionális).
  További információ az Elektronikus aláírás oldalon.
 • Megadhat két, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot (opcionális).

Igényelt okmánya státuszát nyomon követheti az Okmánystátusz lekérdezése szolgáltatás segítségével.

Kapcsolódó információkért olvassa tovább az igénylés oldalt, valamint részletes információk a GYIK oldalon, a vonatkozó jogszabályokban, valamint a nyilvantarto.hu oldalán található.

Az igénylés során nyilatkozott arról, hogy hogyan kívánja átvenni az elkészült okmányát:

 • személyesen a megjelölt kormányablakban vagy okmányirodában,
 • személyesen Magyarország külképviseletén,
 • postai úton.

Amennyiben igényelte, SMS és/vagy e-mail értesítést kap az elkészült igazolvány postára adásának, illetve a kormányablakban vagy okmányirodába érkezésének napjáról.

Amint Ön kézhez kapta az új okmányát, azt használhatja személyazonossága igazolására. Az elektronikus szolgáltatások használatához aktiválja a funkciókat és a kapcsolódó PIN-kódokat.

Az eSzemélyi segítségével számos elektronikus funkció és kapcsolódó szolgáltatás érhető el. Egyes szolgáltatások használatához szükséges aktiválni az adott elektronikus funkciót, valamint a kapcsolódó PIN kódokat.

 • Elektronikus azonosítás: eAzonosítás PIN kód aktiválása.
 • Elektronikus aláírás: eAláírás funkció és PIN kód aktiválása.

További információ az aktiválásról a Kódok és jelszavak oldalon.

Az aktiválás megtörténhet az okmányigénylés helyszínén, vagy akár otthon is, kártyaolvasó segítségével.

Amennyiben nem kíván élni az eSzemélyihez kapcsolódó elektronikus funkciókkal és szolgáltatásokkal, azokat nem szükséges aktiválni.

További információ az eSzemélyi elektronikus funkcióiról és a kapcsolódó szolgáltatásokról a Szolgáltatások oldalon.


Kérdések és válaszok


KI IGÉNYELHET eSZEMÉLYIT?

 • eSzemélyit igényelhet minden –  személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó – Magyarország területén vagy külföldön élő magyar állampolgár, továbbá a letelepedett, bevándorolt, oltalmazott vagy menekült jogállású külföldi polgár. paragrafus jel

Köteles eSzemélyit igényelni, ha

 • magyar állampolgár és nincs érvényes útlevele, vezetői engedélye, vagy személyazonosító igazolványa,
 • továbbá a bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású polgár.

A részletes szabályozást keresse a jogszabályban, valamint a nyilvantarto.hu oldalán. paragrafus jel


HOL ÉS HOGYAN IGÉNYELHET eSZEMÉLYIT?

Kétféleképpen juthat új eSzemélyihez: vagy személyes igényléssel, vagy hivatalból, azaz automatikusan kerül kiállításra az okmány.

Az eSzemélyi személyes megjelenéssel kérelmezhető

 • Kormányablakban vagy okmányirodában,
 • Magyarország külképviseletein (külföldön, csak magyar állampolgárságú kérelmező esetében),
 • a kérelmezés egyéb esetei és kivételei a jogszabályban, valamint a nyilvantarto.hu oldalán. paragrafus jel

Az eSzemélyi automatikusan, azaz hivatalból kerül kiállításra

 • Intézetben (pl.: kórházban) született Magyarországon élő magyar állampolgár, újszülött részére jogszabályban meghatározott kivétellel paragrafus jel
 • Magyarországon házasuló magyar állampolgár házasságkötését követő névváltozása esetén, paragrafus jel
 • egyéb esetek a jogszabályban, valamint a nyilvantarto.hu oldalán. paragrafus jel

MIRE VAN SZÜKSÉG AZ eSZEMÉLYI IGÉNYLÉSHEZ?

Az eSzemélyi okmány igénylése illetékmentes.

Az igénylés során magyar állampolgár személyazonosságát az alábbi módon igazolhatja:

 • érvényes vagy az előző évben még érvényes személyazonosító igazolvánnyal;
 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (útlevél, vezetői engedély).

Egyéb iratokra is szükség lehet bizonyos esetekben, így a részletes szabályozás és további információk a jogszabályban, valamint a nyilvantarto.hu oldalán. paragrafus jel


MIKOR ÉS HOL VEHETŐ ÁT AZ ÚJ eSZEMÉLYI?

Kérelem elbírálási és ügyintézési határideje:

 • 8 nap – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott;
 • 20 nap – egyéb esetben.

A kész okmány személyesen átvehető a megjelölt kormányablakban vagy okmányirodában, illetve Magyarország külképviseletein (ha a kérelmet ott terjesztették elő), valamint postai úton is.


KÓDOK ÉS JELSZAVAK

Az eSzemélyi chipje révén alkalmas az eAzonosításra és – igénylés esetén – az eAláírásra is: ezekhez a funkciókhoz kódok és jelszavak szükségesek.

Az okmány igénylésekor alapesetben egy borítékot, eAláírás funkció igénylése esetén két borítékot kaphat:

 • zöld szegélyű boríték – Személyazonosító igazolvány kódkártya,
 • kék szegélyű boríték – Elektronikus aláírás kódkártya.

Ezek tartalmazzák a funkciók aktiválásához és használatához szükséges kódokat. Az aktiválás megtörténhet személyesen az eSzemélyi átvételekor a kormányablakokban/okmányirodákban, vagy ezt követően más helyszínen – akár otthon is – kártyaolvasó segítségével: ekkor az aktiváláskor kell megadni az egyedi PIN-kódokat.


Zöld szegélyű boríték tartalma a Személyazonosító igazolvány kódkártyája

Zöld szegélyű boríték, fő célja az eAzonosítás funkcióhoz tartozó PIN-kód megadása. Tartalma:

 • A Személyazonosító igazolvány kódkártyája és leírás;
 • Aktiváló PIN-kód (a kódkártyán): csak az aktiváláshoz szükséges, egyedire kell cserélni;
 • PUK-kód (a kódkártyán): biztonsági kód a PIN-kód háromszori sikertelen beírása esetén;
 • Regisztrációs kód (a kódkártyán): azonosító kód Ügyfélkapu regisztrációnál.

Az aktiváló PIN-kódot egyszer szükséges megadni, az okmány aktiválásakor. Ezután egyedi, 6 számjegyű saját PIN-kódra kell cserélni azt. Később az egyedi PIN-kóddal tudja magát azonosítani az eAzonosítás szolgáltatásoknál.


Kék szegélyű boríték tartalma az Elektronikus aláírás kódkártyája

Kék szegélyű boríték, fő célja az eAláírás funkció aktiválása. Csak a funkció igénylése esetén kapja meg az állampolgár. Tartalma:

 • Az elektronikus aláírás kódkártyája és az ehhez kapcsolódó leírás;
 • Aktiváló PIN-kód (a kódkártyán): csak az aktiváláshoz szükséges, egyedire kell cserélni;
 • Visszavonási jelszó (a kódkártyán): tanúsítvány visszavonásához szükséges jelszó, például visszaélés esetén.

Az eAláírás funkció aktiválásához az eSzemélyin található CAN-számot és az aktiváló PIN-kódot kell megadni. Ezután az egyedi, 7 számjegyű saját PIN-kódra kell cserélni az aktiváló PIN-kódot. Ezt követően az egyedi PIN-kóddal és az eSzemélyi CAN-számmal tudja használni az eAláírás funkciót, vagyis elektronikus aláírást és időbélyeget tud elhelyezni a dokumentumokon.


eSZEMÉLYI ÉRVÉNYESSÉGE

Magyar állampolgárok esetén:

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 3 évet követő születésnapig szól, amennyiben a jogosult:

 • a 12. életévét még nem töltötte be, de az érvényességi idő ebben az esetben is legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig szólhat;
 • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem.

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 6 évet követő születésnapig szól, amennyiben a jogosult:

 • a 18. életévét betöltötte.

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 10 év, amennyiben a jogosult:

 • a 70. életévét betöltötte és kérelmezi az okmányt.

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 1 év, ha a chip nem tartalmaz ujjnyomatot, mert a kérelmező annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen.

Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval és nem utasította el az „Előzetes értesítést kérek okmányaim lejáratáról” elnevezésű szolgáltatást, akkor figyelmeztető e-mail üzenetet kap a személyazonosító igazolvány lejárata előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján.

Az okmány érvényességét ellenőrizheti az “Okmányérvényesség ellenőrzése” szolgáltatás segítségével a webes felületen.


ELTŰNT AZ OKMÁNY

Amennyiben személyazonosító igazolványa elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült, akkor azt 3 munkanapon belül be kell jelenteni (eltulajdonítás esetén a rendőrségi feljelentés már bejelentésnek számít). Ezután személyesen új okmányt igényelhet, vagy az elektronikus úton tett bejelentéssel együtt elektronikusan pótolhatja a korábbi okmányát.

Bejelentés és új okmány igénylése személyesen

Bejelentését személyesen az okmányigénylés helyszínén, vagy akár elektronikus úton, online is megteheti. Ezután új igazolványt igényelhet személyesen az okmányigénylés menüpontban leírtak alapján.

Bejelentés és a korábbi okmány pótlása elektronikusan

Ebben az esetben a bejelentés és pótlás elektronikus úton kezdeményezhető az okmány érvényességi idején belül. Tehát otthonról, külföldről, lényegében bárhonnan intézhető internet hozzáféréssel.

Mivel online igényli a korábbi igazolványa pótlását, és nem személyesen ügyintézővel igényel új igazolványt, ezért csak az okmány bizonyos adatai változnak (a pótolt okmány érvényessége a régi okmány érvényességével lesz megegyező). További információ az okmány pótlásáról és a változó adatokról a jogszabályban, valamint a nyilvantarto.hu oldalán. paragrafus jel


IDEIGLENES SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY

Amennyiben személyazonosságát nem tudja igazolni más okmánnyal (vezetői engedély, útlevél) és eSzemélyit igényelt, akkor annak kiállításáig ideiglenes személyazonosító igazolványt kap.

Első eSzemélyi kiadása előtt csak abban az esetben állítják ki az ideiglenes okmányt, ha azt a jogosult vagy törvényes képviselője kéri.

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány 30 napig érvényes és kiadása megismételhető az állandó okmány kiállításáig.

Az állandó okmány átvételekor az ideiglenes okmány leadható az eljáró hatóságnál.

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány külföldi utazásra is használható magyar állampolgár esetében. További információért utazás előtt érdemes felkeresni a Konzuli szolgálat tájékoztató honlapját.


GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK