Minősített elektronikus aláírás létrehozására alkalmas az eSzemélyi

Megtörtént az új típusú személyazonosító igazolvány biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (BALE) szerinti tanúsítása. Így az eSzemélyihez 2016. május 27. napjától kezdődően igényelt elektronikus aláírási tanúsítványokkal minősített elektronikus aláírás hozható létre.

Az eSzemélyi BALE tanúsítása fontos lépés a határon átnyúló ügyintézésben is. A 910/2014/EU Rendeletnek (eIDAS) az európai uniós tagállamok által 2016. július 1-jétől közvetlenül alkalmazandó 25. cikke szerint a minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású.

Az eSzemélyire 2016. május 27. előtt igényelt e-aláírási tanúsítványokkal minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírás hozható létre. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdés f) pontja szerint mind a minősített elektronikus aláírás, mind a minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás alkalmas teljes bizonyító erejű magánokirat létrehozására.