eSzemélyi az Okos Okmány!


Általános információk

A személyazonosító igazolvány

A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolványA hatóság – jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal – az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki., amely a polgár személyazonosságát és az Nytv.-ben meghatározott adatait közhitelűen igazolja.
A személyazonosító igazolvány fajtái:

 • az állandó személyazonosító igazolvány;
 • az ideiglenes személyazonosító igazolvány.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) szerint illetékmentes

 1. évente egy alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás (Itv. 33. § (2) bek. 51. pont),
 2. a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás (Itv. 33. § (2) bek. 52. pont),
 3. az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás (Itv. 33. § (2) bek. 53. pont), továbbá 
 4. a 18. életévét be nem töltött személy számára kiállításra kerülő állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Itv. 33. § (3) bek.) kiadására irányuló eljárás.

Az b)-d) pontokban feltüntetett illetékmentességi okok a kérelmek számától független, ezért azokat abban az esetben is alkalmazni kell, ha ilyen tárgyú kérelem előterjesztésére évente több alkalommal is sor kerül.

Amennyiben nem áll fenn az előzőekben felsorolt illetékmentésségi okok egyike sem, úgy az általános tételű eljárási illetéket, azaz 3000 forintot (Itv. 29. § (1) bek.) kell a polgárnak megfizetnie, amely illetékfizetési kötelezettség kizárólag a kérelemre indult eljárásokban áll fenn, hivatalból indult ügyekben illeték megfizetésére a polgár nem kötelezhető.

 

Figyelem ! A jogszabályváltozásnak megfelelően 2021. augusztus 2-ától már csak tároló elemet tartalmazó állandó személyazonosító igazolvány adható ki. Az ujjnyomat adása kötelező a 6 év feletti igénylőknek (kivéve, ha az igénylő ideiglenesen vagy fizikailag képtelen ujjnyomat adására). A fenti dátumtól már nincs lehetőség határidő nélküli, tároló elemet nem tartalmazó személyazonosító igazolvány kiadására. A 70 év feletti jogosultak 10 éves érvényességi idejű, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványt igényelhetnek. Az okmány vizuális megjelenése is változott: az előoldalon helyet kapott az uniós zászló és országkód, valamint a nem (N/F, F/M) megjelölés, míg a hátoldalon – opcionálisan – a származási hely.

 

A személyazonosító igazolvány adattartalma

Kérjük az igazolvány képén mozgassa az egérmutatót az adott elemre annak ismertetéséhez.

A minta személyazonosító igazolvány előlapja

A minta személyazonosító igazolvány hátoldala

A chip adattartalma

Az állandó személyazonosító igazolvány 2016. január 1-jétől elektronikus adathordozó egységet, tároló elemet (chip) tartalmaz. A tároló elem elektronikus formában tartalmazza valamennyi személyes adatot és okmányadatot, amely az állandó személyazonosító igazolványon vizuálisan is megjelenik. A tároló elem ezen adatokon kívül az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a polgár ujjnyomatát, kivéve, ha
   • a személyazonosító igazolvány kiállításakor a 6. életévét még nem tölti be,
   • ujjnyomat adására ideiglenesen vagy fizikailag képtelen,
 • (az állampolgár kérelmére) az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adatot és az állampolgár aláíró tanúsítványát,
 • a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét,
 • a polgár adóazonosító jelét,
 • a szolgáltatásazonosítótA 2016. november 14. előtt igényelt okmányok esetében csak abban az esetben tartalmazza a tároló elem a szolgáltatásazonosítót, amennyiben a szolgáltatásazonosító utólag felírásra került az okmány tároló elemére.,
 • a polgár lakcímadatátA 2019. október 28. előtt igényelt okmányok esetében a tároló elem nem tartalmazza a lakcímadatot. Ez az adat utólag feliratható az okmány tároló elemére. (lakóhely, tartózkodási hely, külföldi cím),
 • a polgár személyi azonosítójátA 2019. október 28. előtt igényelt okmányok esetében a tároló elem nem tartalmazza a személyi azonosítót. Ezen adat utólagos rögzítésére jelenleg nincs lehetőség.,
 • a személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítóját és
 • a polgár kérelmére legfeljebb kettő, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot.

Ha a polgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, az az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzítésre kerül. A társadalombiztosítási azonosító jel, valamint adóazonosító jel megléte nem feltétele a személyazonosító igazolvány igénylésének. Ha a polgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, akkor személyazonosító igazolványával is képes lesz ezen azonosítók igazolására azon szervek előtt, amelyek ezen azonosító megismerésére jogosultak, és rendelkeznek a megfelelő kártyaolvasó eszközzel. Mindezekre figyelemmel az új személyazonosító igazolvány még nem fogja kiváltani a TAJ kártyát és az adókártyát, csak lehetővé teszi a társadalombiztosítási azonosító jel, valamint adóazonosító jel igazolásának egy újabb lehetőségét.

A szolgáltatásazonosító alkalmassá teszi a személyazonosító igazolványt különböző szolgáltatásokat (pl. jegy- és bérletvásárlás, illetve ezek érvényesítése egyes közlekedési szolgáltatóknál) igénybevételére (bővebben a Közösségi közlekedési funkció alatt).

A társadalombiztosítási azonosító jelhez, valamint az adóazonosító jelhez hasonlóan a polgár személyi azonosítója és lakcíme is automatikusanAutomatikusan a 2019. október 28-ától igényelt állandó személyazonosító igazolványok esetében kerül rögzítésre a lakcímadat és a személyi azonosító az okmány tároló elemén. A fenti dátum előtt igényelt okmányok esetében a lakcímadat az állampolgár kérésére utólag is felírható, a személyi azonosító utólagos rögzítésére jelenleg nincs lehetőség. rögzítésre kerül az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén. Elmondható, hogy az új személyazonosító igazolvány nem fogja kiváltani a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), csak lehetővé teszi a személyi azonosító, valamint a lakcímadat igazolásának egy újabb lehetőségét.

A személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítója az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvényben meghatározott, az elsődleges kártyafunkcióhoz szükséges elektronikus egyedi azonosító.

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám: azon személynek a polgár kérelmére az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzített telefonszáma, akit a polgár a halála vagy egészségi állapotában bekövetkező olyan változás esetén, amikor állapotáról történő tájékoztatásra nem képes, értesíteni kíván.