eSzemélyi az Okos Okmány!


Általános információk

A személyazonosító igazolvány

A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolványA hatóság – jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal – az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki., amely a polgár személyazonosságát és az Nytv.-ben meghatározott adatait közhitelűen igazolja.
A személyazonosító igazolvány fajtái:

 • az állandó személyazonosító igazolvány;
 • az ideiglenes személyazonosító igazolvány.

2016. január 1-jétől a személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló kérelem illetékmentes.

A személyazonosító igazolvány adattartalma

Kérjük az igazolvány képén mozgassa az egérmutatót az adott elemre annak ismertetéséhez.

A minta személyazonosító igazolvány előlapja

A minta személyazonosító igazolvány hátoldala

A chip adattartalma

Az állandó személyazonosító igazolvány 2016. január 1-jétől elektronikus adathordozó egységet, tároló elemet (chip) tartalmaz. A tároló elem elektronikus formában tartalmazza valamennyi személyes adatot és okmányadatot, amely az állandó személyazonosító igazolványon vizuálisan is megjelenik. A tároló elem ezen adatokon kívül az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a polgár ujjnyomatát, kivéve, ha
   • a személyazonosító igazolvány kiállításakor a 12. életévét még nem tölti be,
   • az ujjnyomat rögzítését visszautasította, vagy
   • ujjnyomat adására fizikailag képtelen;
 • (az állampolgár kérelmére) az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adatot és az állampolgár aláíró tanúsítványát,
 • a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét,
 • a polgár adóazonosító jelét,
 • a személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítóját és
 • a polgár kérelmére legfeljebb kettő, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot.

Ha a polgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, az az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzítésre kerül. A társadalombiztosítási azonosító jel, valamint adóazonosító jel megléte nem feltétele a személyazonosító igazolvány igénylésének. Ha a polgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, akkor személyazonosító igazolványával is képes lesz ezen azonosítók igazolására azon szervek előtt, amelyek ezen azonosító megismerésére jogosultak, és rendelkeznek a megfelelő kártyaolvasó eszközzel. Mindezekre figyelemmel az új személyazonosító igazolvány még nem fogja kiváltani a TAJ kártyát és az adókártyát, csak lehetővé teszi a társadalombiztosítási azonosító jel, valamint adóazonosító jel igazolásának egy újabb lehetőségét.

A személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítója az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvényben meghatározott, az elsődleges kártyafunkcióhoz szükséges elektronikus egyedi azonosító.

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám: azon személynek a polgár kérelmére az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzített telefonszáma, akit a polgár a halála vagy egészségi állapotában bekövetkező olyan változás esetén, amikor állapotáról történő tájékoztatásra nem képes, értesíteni kíván.