eSzemélyi az Okos Okmány!


A személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó kódok és jelszó

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód aktiválása nincs határidőhöz kötve, az okmány érvényességi idején belül az aktiváló PIN kód birtokában bármikor elvégezhető. Az új személyazonosító igazolvány a PIN kód aktiválásától függetlenül is érvényes az okmányon található érvényességi időn belül, alkalmas a vizuális azonosításra és külföldre utazásra. Az alapfunkciók mellett a PIN kód aktiválása nélkül is van lehetőség az otthonról történő Ügyfélkapu regisztrációra, elektronikusan ellenőrizhető az okmány érvényessége, valamint az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon ellenőrizhetőek a személyazonosító igazolvány tároló elemén található adatok.

kódok

1. Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó kódok amelyeket az átadásra került ZÖLD borítékban talál

Aktiváló PIN kód

Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához aktiváló adat szükséges, amely öt számjegyből áll (a továbbiakban: aktiváló PIN kód). Az aktiváló PIN kódot az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód legelső használata előtt az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon személyesen vagy amennyiben az állampolgár rendelkezik megfelelő kártyaolvasó eszközzel, otthonról a http://eszemelyi.hu/letoltesek  felületen elérhető kártyakiolvasó alkalmazás – eSzemélyi Kliens – letöltését és telepítését követően kötelezően meg kell adni. Szintén ezen a felületen érhetőek el az alkalmazás telepítéséhez és használatához szükséges minimális technikai feltételek. Az aktiváló PIN kód kizárólag egyszer használható.

Az aktiváló PIN kód alapján az állampolgár meggyőződhet arról, hogy az átvett állandó személyazonosító igazolványt előtte még senki nem használta. Az aktiváló PIN kód biztosítja, hogy az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kódot csak az állampolgár ismerje. Az aktiváló PIN kód megadását követően kell megadni az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó, az állampolgár által választott hatjegyű PIN kódot.

Az aktiváló PIN kód második helytelen megadását követően a harmadik megadási kísérlet előtt a CAN szám megadása is szükséges. A CAN szám az állandó személyazonosító igazolvány arcképet tartalmazó oldalának középső részén található hat számjegyből álló számsor. Ha az aktiváló PIN kód harmadszor is hibásan kerül megadásra, akkor az elektronikus azonosítás funkció blokkolódik. Amennyiben az aktiváló PIN kód blokkolódott, illetve azt az állampolgár elfelejtette vagy elveszítette és rendelkezik megfelelő kártyaolvasó eszközzel, otthonról a fentiekben leírt módon telepített kártyakiolvasó alkalmazás segítségével és a PUK kód megadásával van lehetősége az általa választott új PIN kód megadására. Amennyiben a felsoroltak bármelyike nem áll rendelkezésére, úgy abban az esetben kizárólag az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon személyesen van lehetősége az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó állampolgár által választott PIN kód megadására.

Állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód

Az állandó személyazonosító igazolvány elektronikus úton történő használatához szükséges, az okmány birtokosának hozzáférési jogosultságát ellenőrző adat, amely az állampolgár által tetszőlegesen választott hat számjegyből áll.

Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kódot első alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány – postai úton vagy személyesen történő – átvételét követően, személyesen az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon vagy amennyiben az állampolgár rendelkezik megfelelő kártyaolvasó eszközzel, otthonról a http://eszemelyi.hu/letoltesek felületen letölthető kártyakiolvasó alkalmazás – eSzemélyi Kliens – letöltését és telepítését követően az aktiváló PIN kód használata után kell megadni. Szintén ezen a felületen érhetőek el az alkalmazás telepítéséhez és használatához szükséges minimális technikai feltételek.

Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód második helytelen megadását követően a harmadik megadási kísérlet előtt a CAN szám megadása is szükséges. Blokkolódik a PIN kód, amennyiben harmadszor is hibásan kerül megadásra. Amennyiben az állampolgár rendelkezik megfelelő kártyaolvasó eszközzel, otthonról az előzőekben leírt módon telepített kártyakiolvasó alkalmazás segítségével és a PUK kód megadásával van lehetőség új PIN kód beállítására. Szintén a PUK kód megadásával van lehetőség a PIN kód egyéb okból történő cseréjére. Amennyiben a felsoroltak bármelyike nem áll rendelkezésre, úgy abban az esetben kizárólag személyesen az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon van lehetőség a PIN kód cseréjére.

PUK kód

Az állandó személyazonosító igazolványhoz és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód háromszori sikertelen megadása után használható feloldóadat, amely véletlenszerűen generált tíz számjegyből áll. Azonos PUK kód tartozik az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjéhez.

A PUK kód használatával az állampolgárnak lehetősége van a harmadik hibás PIN kód megadási kísérlet után a blokkolódott PIN kód lecserélésére. A PUK kód megadásával az elfelejtett PIN kód helyett az állampolgár azonnal új PIN kódot adhat meg. Ilyenkor a korábban elfelejtett helyett a megadott új PIN kód kerül beállításra.

A PUK kód kilencedik helytelen megadási kísérletét követően, a tizedik megadási kísérlet előtt, a CAN szám megadása is szükséges. A PUK kód a tizedik hibás megadást követően blokkolódik, annak feloldására, illetve a PUK kód módosítására nincs lehetőség. PUK kód blokkolódása esetén, illetve amennyiben nem áll rendelkezésre PUK kód (pl. elveszett a kód kártya), akkor a szintén blokkolt PIN kód cseréje vagy új PIN kód beállítása kizárólag személyes megjelenés keretében, az eljáró hatóság előtt lehetséges.

Regisztrációs kód

Az állandó személyazonosító igazolványhoz rendelt, az ügyfélkapu igénybevételéhez szükséges regisztráció elektronikus úton történő előterjesztéséhez szükséges ellenőrző adat, amely tizenegy számjegyből és betűből álló kódsor. A regisztrációs kód felhasználásával a kártyaolvasóval nem rendelkező polgár részére is lehetőség nyílik ügyfélkapu egyszeri alkalommal történő nyitására.

Az ügyfélkapu igénybevételéhez szükséges regisztrációt elektronikus úton a https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen, az ott leírtak szerint az okmányszám mint felhasználónév, valamint a regisztrációs kód megadásával lehet elvégezni. A regisztrációs kód nem módosítható.

2. Az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó kódok és visszavonási jelszó, amelyeket az átadásra került KÉK borítékban talál.

Aktiváló PIN kód

Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához aktiváló adat szükséges, amely öt számjegyből áll (a továbbiakban: aktiváló PIN kód). Az aktiváló PIN kódot az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód legelső használata előtt, személyesen az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon vagy amennyiben az állampolgár rendelkezik megfelelő kártyaolvasó eszközzel, otthonról a http://eszemelyi.hu/letoltesek felületen elérhető kártyakiolvasó alkalmazás – eSzemélyi Kliens – letöltését és telepítését követően a CAN szám megadása után kell megadni. Szintén ezen a felületen érhetőek el az alkalmazás telepítéséhez és használatához szükséges minimális technikai feltételek. A CAN szám az állandó személyazonosító igazolvány arcképet tartalmazó oldalának középső részén található hat számjegyből álló számsor. Az aktiváló PIN kód kizárólag egyszer használható.

Az aktiváló PIN kód biztosítja, hogy az elektronikus aláírás funkcióhoz tartozó PIN kódot csak az állampolgár ismerje, valamint azt, hogy az okmánnyal korábban senki nem hozott létre elektronikus aláírást az állampolgár nevében. Az aktiváló PIN kód megadását követően kell megadni az elektronikus aláíráshoz tartozó, állampolgár által választott hétjegyű PIN kódot.

Amennyiben az aktiváló PIN kód harmadszor is hibásan kerül megadásra, akkor az elektronikus aláírás funkció blokkolódik. Ha az aktiváló PIN kód blokkolódott, illetve azt az állampolgár elfelejtette vagy elveszítette, és rendelkezik megfelelő kártyaolvasó eszközzel, otthonról a fentiekben leírt módon telepített kártyakiolvasó alkalmazás segítségével és a PUK kód megadásával van lehetőség az állampolgár által választott új PIN kód megadására. Amennyiben a leírtak bármelyike nem áll rendelkezésére, úgy abban az esetben kizárólag személyesen az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon van lehetőség az elektronikus aláíráshoz tartozó állampolgár által választott PIN kód megadására.

Elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges, az aláíró hozzáférési jogosultságát ellenőrző adat, amely az állampolgár által választott tetszőleges hét számjegyből áll.

Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kódot első alkalommal – az állandó személyazonosító igazolvány birtokában – személyesen az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon vagy amennyiben az állampolgár rendelkezik megfelelő kártyaolvasó eszközzel, otthonról a http://eszemelyi.hu/letoltesek felületen elérhető kártyakiolvasó alkalmazás letöltését – eSzemélyi Kliens – és telepítését követően a CAN szám és az elektronikus aláíráshoz tartozó aktiváló PIN kód használata után kell megadni. Szintén ezen a felületen érhetőek el az alkalmazás telepítéséhez és használatához szükséges minimális technikai feltételek. A továbbiakban az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód használata előtt minden esetben meg kell adnia a CAN számot is.

Blokkolódik az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód, amennyiben harmadszor is hibásan kerül megadásra. Amennyiben az állampolgár rendelkezik megfelelő kártyaolvasó eszközzel, otthonról az előzőekben leírt módon telepített kártyakiolvasó alkalmazás segítségével és a PUK kód megadásával van lehetőség új PIN kód beállítására. Szintén a PUK kód megadásával van lehetőség a PIN kód egyéb okból történő cseréjére. Amennyiben a felsoroltak bármelyike nem áll rendelkezésre, úgy abban az esetben kizárólag személyesen az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon van lehetőség a PIN kód cseréjére.

PUK kód

A PUK kódot a „Személyazonosító igazolvány kód kártya” tartalmazza, amely az állandó személyazonosító igazolvány igénylésekor kerül átadásra az állampolgár részéreZöld borítékban.

A PUK kód az állandó személyazonosító igazolványhoz és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód háromszori sikertelen megadása után használható feloldóadat, amely véletlenszerűen generált tíz számjegyből áll. Azonos PUK kód tartozik az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjéhez.

A PUK kód használatával az állampolgárnak lehetősége van a harmadik hibás PIN kód megadása után a blokkolódott PIN kód lecserélésére. A PUK kód megadásával az elfelejtett PIN kód helyett az állampolgár által megadott új PIN kód kerül beállításra.

A PUK kód kilencedik helytelen megadását követően a tizedik megadási kísérlet előtt a CAN szám megadása is szükséges. A PUK kód tizedik hibás megadását követően blokkolódik a PUK kód, amelynek feloldása otthonról nem lehetséges, arra kizárólag az okmányirodában és kormányablak ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés esetén van mód. Ekkor a PUK kód újra aktívvá válik. A PUK kód módosítására nincs lehetőség.

Visszavonási jelszó

Az elektronikus aláírás tanúsítvány telefonos visszavonásához szükséges kód, amely nyolc számjegyből áll.

Amennyiben az állampolgár úgy véli, hogy az elektronikus aláírásával illetéktelenek visszaélhetnek, vagy a tanúsítványt bármilyen más okból vissza szeretné vonni, telefonon a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon, a személyazonosító igazolvány számának és a visszavonási jelszónak a megadásával tudja kezdeményezni a visszavonást. Az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon személyesen is lehetőség van az elektronikus aláírás tanúsítvány visszavonására, illetve a visszavonási jelszó megváltoztatására.