eSzemélyi az Okos Okmány!


Elektronikus azonosítás szolgáltatás

Az eSzemélyihez kapcsolódó online azonosítás, hitelesítés és az eSzemélyiről történő hiteles adatkiolvasás az eSzemélyi Kliens és az online eID szerver segítségével érhető el. A szolgáltatás keretében - megfelelő jogosultság birtokában - kiolvashatók az okmányon tárolt személyes adatok, így a vizuálisan megjelenített adatkör mellett a TAJ és adóazonosító jel. Segítségével további speciális funkciók is elérhetők:

 • életkor-ellenőrzés segítségével a kártyabirtokos magánszférájának maximális tiszteletben tartása mellett ellenőrizhető, hogy egy meghatározott dátum előtt született-e, vagyis egy bizonyos életkort betöltött-e már a kártyabirtokos,
 • szolgáltató-speficikus azonosító generálása alkalmas lehet két faktoros hitelesítésre, olyan szolgáltatások során, ahol az állampolgár személyes adatainak kezelése nem oldható meg (pl. munkahelyi rendszerekbe történő belépés, anonim szolgáltatások, stb.). A generált azonosító okmánycserén átívelően biztosítani tudja, hogy egy adott állampolgár egy adott szolgáltató rendszerében mindig ugyanazzal az azonosítóval jelenjen meg, azonban azt a kártyabirtokos igazolványa nélkül nem lehet előállítani.

Az elektronikus azonosításhoz tervezetten openID Connect interfészen keresztül lehet csatlakozni.

A szabvány szerinti openID connect Discovery, openID Provider konfigurációs információs paraméterek az alábbi linken érhetők el.

Csatlakozás az elektronikus azonosítás (eID szerver) szolgáltatáshoz

Az eID Szerver szolgáltatásának (elektronikus személyazonosítás szolgáltatás) igénybevétele, regisztrációhoz és a szükséges tanúsítványok kiállításához kötött. A regisztrációs folyamat lebonyolítása során eljáró szervezetek: a Belügyminisztérium, a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt.

Az eID szerver szolgáltatásai mindazon szervezetek - beleértve a piaci szereplőket - számára elérhetők, melyek a saját fejlesztésű szolgáltatásaik authentikációs és authorizációs feladatait szeretnék az eSzemélyivel igénybe vehető elektronikus azonosítási szolgáltatással megoldani. Fontos tudni, hogy „ÉLES” regisztráció indítása esetén az eSzemélyin tárolt adatok megismerésének célját, jogalapját minden esetben meg kell jelölni a jogszabályi hely pontos feltüntetésével együtt, melyet a Belügyminisztérium meghatározott eljárás keretein belül, minden partner esetében ellenőriz. A jogalap-vizsgálat, és csatlakozás során kiállított tanúsítvány biztosítja, hogy kizárólag a hatóság által ellenőrzött jogosultsággal rendelkező szervezetek számára váljon elérhetővé az adatolvasás/adatírás lehetősége.

A szolgáltatáshoz való éles csatlakozás mellett a hatóság lehetőséget biztosít az integrációs fejlesztési feladatok elvégzéséhez és teszteléséhez rendelkezésre álló teszt környezet elérésére.

Ahhoz, hogy a csatlakozni kívánó partner megfelelően mérlegelni tudja, hogy milyen megfelelő jogalappal igazolt olvasási, esetlegesen írási jogosultságokra van szüksége, érdemes előzetesen, egy személyes konzultáció keretein belül egyeztetni a szolgáltatás informatikai hátterét biztosító IdomSoft Zrt-vel, hogy pontosan milyen azonosítási megoldást szeretne az eSzemélyire építeni, fejleszteni.

A szakmai konzultáció során a partner megismerheti az eID szolgáltatás technológiai részleteit, a szakértőktől megtudhatja, hogy az eSzemélyi egyes funkciói milyen lehetőségeket kínálnak számára, azokat, milyen módon tudja saját ügyviteli rendszerébe integrálni. A felhasználás céljának tisztázását követően elindul a regisztrációs folyamat, melyről az IdomSoft Zrt. részletes tájékoztatást nyújt az érdeklődők számára.

Partnereinket szoros szakmai együttműködésben saját szolgáltatásuk kiépítésének teljes életciklusa alatt végigkísérjük és a szolgáltatás igénybevétele során támogatói tevékenységet is biztosítunk, amely kiterjed az alábbiakra:

 • ✓ műszaki jellegű tájékoztatás, személyes konzultációk
 • ✓ segítségnyújtás a legmegfelelőbb megoldás kiválasztásához
 • ✓ rendszerintegrációs folyamattámogatás
 • ✓ teszt/éles tanúsítványok biztosítása a szolgáltatás igénybevételéhez
 • ✓ tesztelés/fejlesztés támogatása
 • ✓ műszaki, fejlesztői dokumentációk biztosítása
 • ✓ csatlakozási folyamat adminisztratív lépéseinek részletes ismertetése és támogatása
 • ✓ terméktámogatás
 • ✓ teszt/éles szolgáltatás-elérés biztosítása
 • ✓ verzióváltások támogatása, ehhez integrációs teszt környezet és dokumentáció átadása
 • ✓ teszt okmányok biztosítása

Fentieken túl fejlesztő partnerek számára – eseti megbízás keretén belül – az IdomSoft Zrt. opcionális, kiemelt fejlesztői támogatást is kínál, dedikált erőforrás biztosításával. A kiemelt támogatás magában foglalja a munkaidőben, folyamatos, egybefüggő 8 órás időtartamban biztosított szolgáltatás zavartalan elérését, delegált terméktámogató-, projekt-, szervező-, és fejlesztő szakmai csapat rendelkezésre állását, illetve személyes szakmai konzultációs lehetőséget.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseket az eid-szerver@idomsoft.hu email címen várjuk.