BIZTONSÁGI KÁRTYAOLVASÓ

Biztonsági kártyaolvasó

Az eSzemélyi elektronikus funkcióinak használatához minden esetben szükség van egy olyan eszközre, amely képes kommunikálni a kártyatestbe épített chippel. Jellemzően – de nem szükségszerűen – ez egy önálló kártyaolvasó eszköz.

Kártyaolvasó eszközöket kialakításuk (biztonsági képességeik) szerint két csoportra osztjuk.

  1. Transzparens olvasók, amelyek a számítógépen futó alkalmazás üzeneteit változtatás nélkül közvetítik a kártya felé, a chip válaszait pedig a számítógépnek.
  2. Biztonsági olvasók: kijelzővel és biztonságos PIN bevitelre alkalmas billentyűzettel (pinpad) rendelkeznek, és bizonyos műveleteket önállóan is képesek elvégezni. A biztonság fenntartása érdekében bizonyos érzékeny műveleteket tilthatnak, illetve a kártya felé menő üzeneteket szükség szerint módosítják.

BIZTONSÁGI KÁRTYAOLVASÓK ELŐNYEI

  • Biztonsági olvasót használva a PIN- vagy PUK-kódot igénylő műveleteket csak úgy lehet végrehajtani, ha a titkos kódot a kártyaolvasó billentyűzetén gépeli be az okmány birtokosa. Az olvasó kifejezetten tiltja az alkalmazások számára, hogy a védelmet megkerülve közvetlenül próbálják elvégezni ezeket a műveleteket. Tehát biztonsági olvasót hasznlva az alábbi műveleteket csak a kártyaolvasó billentyűzete segítségével lehet végrehajtani: eAzonosítás PIN és eAláírás PIN aktiválását
  • eAzonosítás PIN és eAláírás PIN cseréjét
  • Blokkolt (háromszor egymás után elrontott) eAzonosítás PIN és eAláírás PIN feloldását PUK segítségével
  • Elektronikus aláírás létrehozását
  • Elektronikus azonosítást PIN segítségével

Figyelem! Az esetleges visszaéléseket megelőzendő, mindig tartsa titokban az eSzemélyihez tartozó PIN- és PUK-kódokat. Azokat ne tartsa az igazolvány közelében, ne árulja el másnak, és csak olyan számítógépen gépelje be, melyben megbízik. Ragaszkodjon biztonsági olvasó használatához minden olyan esetben (pl. ügyfélszolgálaton, hivatalban stb.) ahol elvárják Öntől az eSzemélyi használatát.


A biztonsági olvasó használata esetén minden eAzonosítás művelet előtt megjelenik a kijelzőn, hogy az igazolványból ki (pl. Belügyminisztérium) és mely adatait (pl. családi neve, utóneve) szeretné olvasni vagy módosítani. A kártyaolvasó garantálja, hogy az okmány olvasása során csak a kijelzőn megjelenített és a felhasználó által jóváhagyott műveletek lesznek elvégezhetők. Amennyiben egy szolgáltató több adathoz is hozzáférést kér, azok a kártyaolvasón található nyíl (˄ és ˅) gombok segítségével tekinthetők meg.

MAGYAR PIACRA SZÁNT BIZTONSÁGI KÁRTYAOLVASÓK

Az eSzemélyi elektronikus funkciói más országok okmányaival összhangban lettek kialakítva, azonban bizonyos funkciók csak a magyar közigazgatásban értelmezhetők. A chip által tárolt adatok köre bővebb a nemzetközi szabványokban előírtaknál. Ezért csak a HUN jelzéssel ellátott olvasók képesek minden műveletet megfelelően biztosítani.
Az alábbi elektronikusan intézhető ügyeket biztonsági olvasók közül csak a HUN jelzéssel ellátott eszközök biztosítják:

Az eSzemélyi chipjén lévő adatok körét a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 29. § (7) bekezdése határozza meg, mely adatokat az Nytv. 29/B. § alapján, csak a törvényben arra felhatalmazott szerv vagy személy ismerheti meg.