eSzemélyi az Okos Okmány!


e-azonosítás funkció

Az e-azonosítás funkció más azonosítási rendszernél magasabb hatásfokkal és biztonsági szinten biztosítja az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási rendszerek igénybe vételéhez szükséges elektronikus azonosítás/hitelesítés funkciókat. Hosszabb távon ez a funkció nemcsak itthon, hanem minden olyan EU tagországban is használható lesz, ahol a határon átnyúló elektronikus szolgáltatások rendszerét megvalósítják, illetve létrejön a kölcsönös együttműködési megállapodás.

Mi az e-azonosítás?

Az új igazolvány kényelmes azonosítási szolgáltatásait a személyes megjelenésnél, a hitelesítési szolgáltatásait az elektronikus ügyintézés során használhatjuk. Az okmány képes arra, hogy - amennyiben a polgár a személyazonosító igazolványához tartozó PIN kód megadásával ehhez hozzájárulását adja – az okmány elektronikus tároló eleméből az arra jogosult szerv a rendelkezésére bocsátott olvasó kulcs segítségével képes legyen kiolvasni az állampolgár azon személyes adatait (így akár a TAJ és adóazonosító jelét is), amelyekre jogosult és az adott ügyintézéshez szükségesek. Ennek igénybevételéhez a szolgáltatóknak tanúsítvánnyal rendelkező kártyaolvasó eszközzel kell rendelkezniük. Az otthoni használat esetében az állampolgárnak a számítógép mellett rendelkeznie kell megfelelő kontaktmentes kártyaolvasóval is. Az azonosítási funkció lehetővé teszi, hogy az állampolgár távolról hálózati szolgáltatások felhasználásával kapcsolódjon közigazgatási rendszerekhez, elektronikusan azonosítsa magát és intézze ügyeit, ennek segítségével, a szükséges informatikai fejlesztések megléte esetén kitöltsön űrlapokat az adatok automatikus átemelésével, továbbá a felkészült és az adatok kiolvasására megfelelő jogosultsággal rendelkező szereplők a kártyából elérjék a személy hiteles adatait és erre építhessék szolgáltatásaikat.

Azon polgárok, akik nem rendelkeznek kártyaolvasóval, az okmány és a hozzá tartozó regisztrációs kód segítségével igénybe vehetik a tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolványhoz rendelt ügyfélkapu szolgáltatást, amelynek legnagyobb előnye, hogy nem szükséges a személyes megjelenés a regisztrációnál. A személyazonosító igazolvány igényléskor megkapott kódok (aktiváló PIN kód, PUK kód és a regisztrációs kód) és a kártya segítségével alkalmas az elektronikus szolgáltatások igénybevételére.
Az új személyazonosító igazolvány nem önmagában nyújtja a szolgáltatásokat, hanem működése egyfajta kapu, a kártya egy hozzáférést biztosító eszköz, amely az elektronikus közigazgatási szolgáltatások folyamatosan bővülő körének elérését biztosítja.

Milyen szolgáltatások kapcsolódnak hozzá?

1. A tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány érvényességének ellenőrzése

Ezen szolgáltatás keretében, nyílt internetes hálózati elérés rendelkezésre állása mellett bármikor, bárhonnan ellenőrizhetővé válik egy adott személyazonosító igazolvány érvényessége. Mivel egy okmány érvénytelenségi oka (a vesztés mellett) lehet eltulajdonítás bejelentése is, így a szolgáltatás – figyelemmel arra, hogy annak hátterében a BM által vezetett közhiteles nyilvántartás szolgáltatja az adatokat – jelentősen hozzájárulhat a jogügyletek biztonságának erősítéséhez. A szolgáltatás elérhető a Webes Ügysegéd2013. január 1-jétől elérhető elektronikus szolgáltatás, amely számos közigazgatási eljárás//szolgáltatás teljes körű elektronikus ügyintézési lehetőségét biztosítja az állampolgárok számára. felületén, a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/OkmanyErvenyessegLekerdezes.xhtml oldalon, ahol a személyazonosító igazolvány mellett a vezetői engedély és az útlevél érvényességének lekérdezésére is lehetőség nyílik.

2. Ügyfélkapu regisztráció otthonról, személyes megjelenés nélkül

Lehetőség nyílik otthonról, személyes megjelenés nélkül az első Ügyfélkapu-regisztráció létrehozására, amely szolgáltatáshoz az okmányszám és az egyszeri felhasználásra alkalmas (az okmányhoz tartozó PIN és PUK kóddal együtt átadásra kerülő) regisztrációs kód szükséges. Ezen adatok megadásával elektronikus úton, akár otthonról is végezhetnek Ügyfélkapu-regisztrációt és azzal akár azonnal elérhetnek elektronikus ügyintézési lehetőségeket az állampolgárok, kiváltva ezzel a korábbi személyes megjelenési kötelezettséget. A szolgáltatás igénybevételére a http://ugyfelkapu.gov.hu oldalon van lehetősége az állampolgároknak.

3. Okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon a tároló elemen található adatok és az ahhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezetek ügyfél általi ellenőrzése

Az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon lehetőség nyílik a személyazonosító igazolvány tároló elemén található adatok ellenőrzésére. Ennek során az állampolgár az ügyfélszolgálat ügyintézői munkaállomását igénybe véve ellenőrizheti, hogy a személyazonosító igazolvány tároló elemén milyen adatok kerültek elhelyezésre és azokat mely szervek olvashatják ki.

4. A Társadalombiztosítási Azonosító Jelhez (közismert nevén TAJ-hoz) való gyorsabb hozzáférés az egészségügyi ellátás során, illetve a sürgősségi egészségügyi intézkedés megkönnyítése érdekében

Az új okmány révén az egészségügyi intézmények és ellátó szervezetek munkatársai – sürgős ellátást igénylő esetekben akár az állampolgári hozzájárulás hiányában is – rövidebb idő alatt hozzáférhetnek az állampolgár társadalombiztosítási azonosító jeléhez. Az ehhez szükséges technikai feltételek kiépítése, az intézmények kártyaolvasó eszközökkel való ellátása jelenleg is folyamatban van.

5. Adóazonosító jel és kapcsolódó adatkör kiolvasása adóügyek intézése során az adóhatóság előtt

Az új személyazonosító igazolvány felhasználásával kiolvasható az állampolgár adóazonosító jele megfelelő hozzáférési jogosultság birtokában, ezáltal gyorsítható és biztonságosabbá válik az egyes adóigazgatási ügyintézések folyamata. Az új okmány használatával kiolvasható és a célrendszerbe beemelhető az állampolgár adóazonosító jele és a kapcsolódó, ügyintézéshez szükséges adatkör, ezáltal gyorsítható az egyes adóigazgatási ügyintézések folyamata.

6. Személyi azonosító kiolvasása az ügyintézés során

Amennyiben a személyazonosító igazolvány tároló eleme már tartalmazza a személyi azonosítót, a jogszabályban felsorolt szervezetekA személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 32. §-ában meghatározott szervek. elektronikus úton is megismerhetik ezt az adatot. Amennyiben az adott szervezetnek alkalmas az informatikai rendszere az eSzemélyi tároló elemén lévő adatok átemelésére, az ügyintézés gyorsabbá, gördülékenyebbé válhat, valamint minimálisra csökkenhet a hibalehetőség.

7. Lakcímadat kiolvasása az ügyintézés során

Amennyiben a személyazonosító igazolvány tároló eleme már tartalmazza a lakcímet, az erre jogosult szervezetek – a polgár hozzájárulásának a birtokában - elektronikus úton is megismerhetik ezt az adatot. Amennyiben az adott szervezetnek alkalmas az informatikai rendszere a tároló elemen lévő adatok átemelésére, az ügyintézés gyorsabbá, gördülékenyebbé válhat, valamint minimálisra csökkenhet a hibalehetőség.

8. Vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma

Erre irányuló külön kérelemre az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzítésre kerül legfeljebb kettő, a polgár által megjelölt olyan személy telefonszáma, akit a polgár halála vagy egészségi állapotában bekövetkező olyan változás esetén, amikor állapotáról történő tájékoztatásra nem képes, értesíteni kíván. A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám megadásánál nyilatkozni szükséges arról, hogy azt a kérelmező a telefonszám birtokosának hozzájárulásával adja meg. Az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatok mellett a szolgáltatás elérhető a Webes Ügysegéd felületén, a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ESZIGKerelemInditasa.xhtml oldalon, ahol lehetősége van arra, hogy vészhelyzet esetén értesítendő, legfeljebb két telefonszámot rögzítsen a tároló elemmel (chippel) rendelkező személyazonosító igazolványa tároló elemén valamint, hogy a már meglévő, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot módosítsa, vagy azt törölje.

9. Elektronikus azonosítási szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynökben

A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak segítségével igénybe vehető elektronikus közigazgatási szolgáltatások már eSzemélyivel történő azonosítást követően is elérhetőek.
Az azonosítást igénylő elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat eddig a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) által biztosított Ügyfélkapu és Részleges Kódú Telefonos Azonosítás azonosítási szolgáltatással lehetett igénybe venni, de informatikai fejlesztések eredményeként már eSzemélyivel történő azonosítást követően is elérhetővé váltak például a Webes Ügysegéd azonosításhoz kötött szolgáltatásai.
 
A KAÜ azonosítási felületén az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal történő belépés az alábbiakban felsorolt minimális követelményeknek való megfelelés után történhet:

 1. eSzemélyi: 2016. január 1-je után kibocsátott, elektronikus tároló elemmel (chip) rendelkező személyazonosító igazolvány. Figyelem: a 65 év feletti személyek által igényelhető chip nélküli igazolvánnyal az elektronikus funkció nem használható.
 2. e- Azonosítás PIN ismerete, szükség esetén az e- Azonosítás PIN kód aktiválása, blokkolódott PIN Kód cseréje.
 3. Támogatott operációs rendszerek:
  Windows OS (7, 8, 8.1, 10 – 32/64 bit)
  Mac OS X (Yosemite, El Capitan, Sierra)
  Linux (CentOS 7, Debian 8, SuSe 13.2, Ubuntu 14.04.5 LTS)
 4. eSzemélyi Kliens >= 1.5 verzió
  Az alkalmazást telepíteni szükséges, valamint az azonosítás során a háttérben futnia kell. A kártyakezelő alkalmazásról bővebben a https://eszemelyi.hu/kartyaolvaso/kartyaolvaso_alkalmazas oldalon olvashat.
 5. Támogatott kártyaolvasó
  Megfelelő kártyaolvasókról több információ a https://eszemelyi.hu/kartya_funkcioi/kartyaolvaso_altalanos_informaciok oldalon.
 6. Böngésző:
  Firefox >= 57.0 (korábbi verziókkal is működhet)
  Chrome >= 63.0 (korábbi verziókkal is működhet)

Fontos: az eSzemélyivel történő azonosítás során az Internet Explorer, Edge és Safari böngészők jelenleg nem támogatottak.