eSzemélyi az Okos Okmány!


Az eAzonosítás szolgáltatáshoz szükséges CVCA tanúsítvány frissítése.

Az állampolgárok személyes adatainak védelme és biztonsága érdekében, az eSzemélyin tárolt egyes személyes adatok eAzonosítás szolgáltatás használata során történő olvasásához speciális hozzáférési jogosultság szükséges, amelyet kizárólag a Belügyminisztérium ad ki az arra jogosult szervezetek részére. Az eSzemélyi Kliens minden eAzonosítás művelet előtt ellenőrzi, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e a Belügyminisztérium által jóváhagyott jogosultsággal. Az ellenőrzés alapja az eSzemélyin tárolt alap referencia-tanúsítvány, vagyis az országos ellenőrző-hitelesítő hatóság (CVCA) gyökértanúsítványa („414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.§ (3) a)”).

Ezek alapján tehát ez az úgynevezett CVCA tanúsítvány biztosítja, hogy a felhasználó eSzemélyi okmányának chipjében tárolt adatokhoz csak az illetékes szolgáltatók, hivatalok férhetnek hozzá.

Biztonsági okokból a CVCA tanúsítványt időközönként szükséges megújítani. A CVCA Hatóság (Magyarországon a Belügyminisztérium) saját eljárásrendje szerint nagyjából három évenként rendszeresen és tervezetten végrehajtja a megújítást. A megújítás az eSzemélyi Kliens használatával biztonságos módon, a normál használatba építve automatikusan megtörténik, de az állampolgár közreműködése is szükséges hozzá. Az állampolgárok számára a frissítés az eAzonosítás szolgáltatás első igénybevétele során több lépésben kerül végrehajtásra,. A frissítési lépések egyértelműek és informatívak, vezetik az állampolgárt a megújítás során. A frissítés sikeres lefutását követően nincs további teendő.

Az aktuális frissítés 2021. október 30-ától elérhető, amelyet követően az eSzemélyi Kliens program bejelentkezéskor végre fogja hajtani a szükséges frissítést az érintett állandó, elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány esetében.

Kérjük a felhasználókat, hogy a használat során engedjék lefutni a szükséges frissítést és a folyamatot ne szakítsák meg. A frissítési folyamat hozzávetőlegesen 30-60 másodpercet vesz igénybe. Köszönjük előre is az együttműködést.

Milyen kockázatot jelent ez a felhasználók számára?

A frissítés a szolgáltatást igénybevevők számára semmilyen kockázattal nem jár.

CVCA tanúsítvány frissítésekor az eSzemélyi belső biztonsági funkciói gondoskodnak arról, hogy a tanúsítvány frissítése kizárólag a Hatóság által hitelesített, és kibocsátott tanúsítvánnyal lehetséges.

Mi történik, ha nem végzik el a tanúsítvány frissítését?

A frissítés hiányában a felhasználó eSzemélyi okmánya nem fogja ismerni az országos ellenőrző-hitelesítő hatóság új tanúsítványát, így nem lesz képes megállapítani, hogy az eAzonosítást kezdeményező szolgáltató jogosult-e az adatokhoz hozzáférni. Emiatt az okmány a frissítés elvégzéséig minden adathozzáférési kérést el fog utasítani, a felhasználó a frissítés elvégzéséig nem fogja tudni igénybe venni az eAzonosítás funkciót. A karbantartás a későbbiekben is bármikor elvégezhető, azonban annak megtörténtéig az eAzonosítás funkció nem használható.

CVCA frissítés lépései

IdomSoft Zrt.