eSzemélyi az Okos Okmány!


Okmánycsere, lejárt okmány

Mit kell tennem, ha állandó személyazonosító igazolványom lejárt, de rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), és személyazonosító igazolványt nem szeretnék?

A személyazonosságát - a személyazonosító igazolványon túl - az érvényes útlevél vagy a kártyaformátumú vezetői engedély igazolja. A személyazonosítás céljából – jogszabályban meghatározott kivételekkel – a polgár nem kötelezhető más okmány bemutatására. Amennyiben rendelkezik érvényes útlevéllel, vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel, nem kötelező személyazonosító igazolványt igényelnie.

Mit kell tennem, ha állandó személyazonosító igazolványom lejárt, de rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) és szeretnék személyazonosító igazolványt is?

Amennyiben rendelkezik érvényes útlevéllel, vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel, nem kötelező személyazonosító igazolványt igényelnie. Új elektronikus tároló elemet is tartalmazó személyi igazolvány igényelése esetén, az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem bármely járási hivatalánál (okmányirodában), és a központi szervnél előterjeszthető. Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia. A lejárt személyazonosító igazolványt le kell adni az eljáró hatóságnak, ha új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújt be.

Mit kell tennem, ha állandó személyazonosító igazolványom lejárt és nem rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)?

Köteles a személyazonosító igazolvány kiadását igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal. Az állandó személyi igazolvány kiadás iránti kérelem bármely járási hivatalánál (okmányirodában) és a központi szervnél előterjeszthető.

Mit kell tennem, ha a 65. életévemet betöltöttem, állandó személyazonosító igazolványom lejárt, és nem rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel)?

Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia.
Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik, a kérelemhez be kell mutatnia:

 • doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a doktori címe nem szerepel – a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot, vagy ezek hiteles másolatát,
 • a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatért magyar állampolgár vagy a külföldön élő magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a bevándoroltBevándorló az a személy, aki letelepedési, vagy hosszú távú tartózkodási szándékkal érkezik külföldi lakóhelyéről Magyarországra., a menekültMenekült az a nem magyar állampolgár, akit hazájában, vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban faji, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vallási, illetve politikai meggyőződése miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való félelme megalapozott., az oltalmazottMagyarország oltalmazottként kiegészítő védelemben részesíti azt a külföldit, aki nem felel meg a menekültkénti elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése esetén őt súlyos sérelem érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni. és a letelepedettLetelepedett az a harmadik országbeli állampolgár, aki:
   a) 2007. évi II. törvény hatálybalépése előtt letelepedési engedélyt,a törvény hatályba lépését követően
   b) ideiglenes letelepedési engedélyt,
   c) nemzeti letelepedési engedélyt,
   d) EK letelepedési engedélyt kapott.
  A letelepedett harmadik országbeli állampolgár az Alaptörvényben és a jogszabályokban biztosított jogosultságokkal rendelkezik. A letelepedett – az ideiglenesen letelepedett kivételével – Magyarország területén határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosult.
  jogállású kérelmező esetén a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
 • a menekültMenekült az a nem magyar állampolgár, akit hazájában, vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban faji, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vallási, illetve politikai meggyőződése miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való félelme megalapozott. és az oltalmazottMagyarország oltalmazottként kiegészítő védelemben részesíti azt a külföldit, aki nem felel meg a menekültkénti elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése esetén őt súlyos sérelem érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni. jogállású kérelmező esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal történő ellátására kerül sor – fényképét, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltünteti a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a fényképnek a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságát bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, de a kérelem benyújtásakor rendelkezik a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonattal és a névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonattal, azt a kérelemhez bemutathatja.
A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású személy kivétellel – kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként a kiállítást követő 60. év január első napját kell feltüntetni.

Mit kell tennem, ha a 65. életévemet betöltöttem, állandó személyazonosító igazolványom lejárt, de rendelkezem más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel)?

A polgár akkor köteles személyazonosító igazolvány kiadását igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal. Leadott okmány esetén a járási hivatal intézkedik az okmány központi szervnek megsemmisítés céljából történő továbbításáról.

Amennyiben a kérelmező, a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy rendelkezik a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia.
Nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a bemutatott okmány a természetes személyazonosító adatokat, így különösen a névviselését az anyakönyvbe bejegyzett adatokkal megegyezően tartalmazza, lejárt okmány esetén pedig arról is, hogy adataiban nem történt változás.
A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású személy kivétellel – kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként a kiállítást követő 60. év január első napját kell feltüntetni.