eSzemélyi az Okos Okmány!


Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés, találás

Mit tegyek, ha személyazonosító igazolványt találtam?

A talált, más nevére szóló személyazonosító igazolványt le kell adni

  1. a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,
  2. a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak, vagy
  3. a központi szervnek.

A járási hivatal, illetve a központi szerv visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az nem tekinthető érvénytelennek, és a polgár új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott.
A talált személyazonosító igazolványt a járási hivatal, vagy a központi szerv belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az arra jogosultnak.
Ha a polgár a személyazonosító igazolványt postai úton vagy felhívásra személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján sem veszi át, a járási hivatal, vagy a központi szerv az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

Mit tegyek, ha állandó személyazonosító igazolványom elveszett (megsemmisült, eltulajdonították, megrongálódott), és nem rendelkezem más érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (útlevéllel, kártya formátumú vezetői engedéllyel)?

Aki a személyazonosító igazolványát elvesztette (megsemmisült, eltulajdonították, megrongálódott),  vagy elvesztette, köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a központi szervnél vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

Amennyiben a bejelentést a külképviseletnél teszik meg, úgy az haladéktalanul értesíti a központi szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről. Ha a bejelentést a járási hivatalnál vagy a központi szervnél teszik meg, az haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről. Rendőrségnél feljelentéssel tett bejelentés esetén a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a központi szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

A polgár köteles igényelni a személyazonosító igazolvány pótlását, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély). A bejelentést követően a járási hivatal, központi szerv haladéktalanul gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről. A bejelentésről jegyzőkönyv készül.

A bejelentés tényének rendszerben történő rögzítésével az okmányon esetlegesen található, érvényes elektronikus aláírás tanúsítvány automatikusan visszavonásra kerül, és a polgár szerződéses viszonya a SzolgáltatóNISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.val megszűnik. Amennyiben a polgár a továbbiakban is szeretné használni az elektronikus aláírás funkciót, újra igényelnie kell a tanúsítványt és szolgáltatói szerződést kell kötnie.

Hol és mikor kell bejelenteni az állandó személyazonosító igazolvány elvesztését (megsemmisülését, eltulajdonítását)?

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott vagy elvesztette, köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a központi szervnél vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

Amennyiben a bejelentést a külképviseletnél teszik meg, úgy az haladéktalanul értesíti a központi szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről. Ha a bejelentést a járási hivatalnál vagy a központi szervnél teszik meg, az haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről. Rendőrségnél feljelentéssel tett bejelentés esetén a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a központi szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

A polgár köteles igényelni a személyazonosító igazolvány kiadását/pótlását, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély).

Korábban lehetőség volt arra, hogy a polgár elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) kezdeményezze személyazonosító igzolványának pótlását. Az elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány esetében -annak biztonsági elemeire tekintettel – ez a lehetőség megszűnik.

A bejelentést követően a járási hivatal, központi szerv haladéktalanul gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről. A bejelentésről jegyzőkönyv készül.

A bejelentés tényének rendszerben történő rögzítésével az okmányon esetlegesen található, érvényes elektronikus aláírás tanúsítvány automatikusan visszavonásra kerül, és a polgár szerződéses viszonya a SzolgáltatóvalNISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. megszűnik. Amennyiben a polgár a továbbiakban is szeretné használni az elektronikus aláírás funkciót, újra igényelnie kell a tanúsítványt és szolgáltatói szerződést kell kötnie.

A megtalált személyazonosító igazolványról a megtalálástól számított 3 munkanapon belül értesíteni kell bármely járási hivatalt, központi szervet, illetve külképviseletet.