eSzemélyi az Okos Okmány!


Adatváltozás

Mit kell tennem, ha névadataim megváltoztak, ezért állandó személyazonosító igazolványomat le szeretném cserélni?

Amennyiben a polgár érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, és adataiban változás következett be, az adatváltozást születési, házassági anyakönyvi kivonattal, ha doktori címet szerzett, a doktori cím viselésére jogosító okirattal igazolhatja.
A személyazonosító igazolványon szereplő adat megváltozásának nyilvántartásba vételét követő 30. naptól a személyazonosító igazolvány érvénytelen. A határidőt az adatváltozás bejegyzését követő naptól kell számítani.

Megváltozott a nevem, a tanúsítvány így is érvényes-e? Mit kell tennem névváltozás esetén?

A tároló elemmel rendelkező okmányon levő érvényes tanúsítvány visszavonása új okmány igénylésekor (pl. névváltozás, elvesztett okmány pótlása esetén) automatikusan megtörténik, az okmány cseréjével együtt új tanúsítványt kell (lehet) igényelni, és új szolgáltatási szerződést kell kötni.