eSzemélyi az Okos Okmány!


Jogszabályi háttér

  • az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (eIDAS rendelet)
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általánosszabályairól
  • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról - és ennek végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
  • 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
  • 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről